Wettelijke verplichtingen en leefregels:
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het document moet het rijksregisternummer weergeven).
Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar, worden pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, ofwel:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de maandag na OLH Hemelvaart 

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op de instapdatum, worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten. Voor de instapdatum mag de peuter NIET in de school aanwezig zijn, zelfs niet op proef, ook al heeft hij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden overschreden.

Alle kinderen kunnen worden ingeschreven het schooljaar voor ze naar school mogen komen. Van harte welkom!