Afspraken rond gebruik lokalen Vrije basisschool Oosterzele op Dorp 48:                     polyzaal IZOO, refter en keuken.

Reservaties:

In principe zijn de lokalen enkel beschikbaar buiten de schooluren en tijdens de schoolvakanties  (ook klaarzetten kan niet tijdens de schooluren!). De klaslokalen en de bovenverdieping  worden niet betreden!

-De polyzaal IZOO is sowieso gereserveerd voor de VZW Polyvrienden Oosterzele op volgende momenten:-maandagavond, dinsdagavond, vrijdagavond en zondagvoormiddag.

-Reservaties worden afgesproken met Dhr. Robert Lootens (09 362 78 20) en/of Raf De Meyer (rafdemeyer@skynet.be) en  worden zo vlug mogelijk doorgegeven  naar de kalender  polyzaal IZOO op de website www.vrijebasisschooloosterzele.be

-Voor andere dagen of dagdelen wordt eerst de toestemming  gevraagd aan de directeur van de school (09 362 65 98 of directie@vrijebasisschooloosterzele.be).

-Bijkomend kunnen buiten de schooluren de refter en de keuken enkel gebruikt worden na reservatie bij de schooldirectie.

-Aan de verenigingen wordt gevraagd om bij het begin van hun werkjaar na te gaan of ze al dan niet gebruik gaan maken van de lokalen in de loop van het werkjaar.

-Raadpleeg de kalender van de polyzaal  IZOO op de website van de Vrije basisschool Oosterzele om dubbelboekingen te vermijden.

-De school heeft op alle lokalen prioriteit van gebruik en zal haar data ook tijdig doorgeven. Er wordt  natuurlijk rekening gehouden met activiteiten van verenigingen die al vastgelegd zijn.

Bereikbaarheid van de lokalen:

-Via de hoofdingang (Dorp 48),

-Via het groene poortje met schoolembleem erop (hellend vlak voor rolstoelgebruikers).

Afsluiten van de lokalen :

De toegangen tot de school worden steeds correct afgesloten.

Gebruiksonkosten:

Dit wordt afgesproken in een gebruikersovereenkomst.

Dat is afhankelijk van het aantal deelnemers en het verbruik.

Algemene voorwaarden:

De gebruiksovereenkomst  voor refter en keuken geldt in principe enkel voor het gebruik van de lokalen,  NIET van het materiaal. Na bespreking kan dit mits goede afspraken i.v.m. opkuis van het gebruikte materiaal en gebruiksvergoeding!

Op het schoolterrein wordt NIET gerookt! De gebruiker voorziet asbakken  (of emmers met zand) aan de uitgangen voor de rokers! En zorgt dat deze terug weg worden gehaald!

– De vereniging-gebruikers vermelden steeds op hun uitnodiging of andere propaganda de naam: polyzaal IZOO  op Dorp 48 (in basisschool De Appelaar).

Goede afspraken maken goede vrienden!