Afspraken rond gebruik lokalen Vrije basisschool Oosterzele op Dorp 48:                     polyzaal IZOO, refter en keuken.

Reservaties:

In principe zijn de lokalen enkel beschikbaar buiten de schooluren en tijdens de schoolvakanties  (ook klaarzetten kan niet tijdens de schooluren!). De klaslokalen en de bovenverdieping  worden niet betreden!

-De polyzaal IZOO is sowieso gereserveerd voor de VZW Dekenale werken Oosterzele op volgende momenten:-maandagavond, dinsdagavond, vrijdagavond en zondagvoormiddag.

-Reservaties worden afgesproken met Dhr. Robert Lootens en/of Raf De Meyer en  worden zo vlug mogelijk doorgegeven  naar de kalender  polyzaal IZOO op de website www.vrijebasisschooloosterzele.be

-Voor andere dagen of dagdelen wordt eerst de toestemming  gevraagd aan de directeur van de school (09 362 65 98).

-Bijkomend kunnen buiten de schooluren de refter en de keuken enkel gebruikt worden na reservatie bij Robert  Lootens of de schooldirectie.

-Aan de verenigingen wordt gevraagd om bij het begin van hun werkjaar na te gaan of ze al dan niet gebruik gaan maken van de lokalen in de loop van het werkjaar.

-Raadpleeg de kalender van de polyzaal  IZOO op de website van de Vrije basisschool Oosterzele om dubbelboekingen te vermijden.

-De school heeft op alle lokalen prioriteit van gebruik en zal haar data ook tijdig doorgeven. Er wordt  natuurlijk rekening gehouden met activiteiten van verenigingen die al vastgelegd zijn.

Sleutelafspraken:

-Er zijn 7 sleutels beschikbaar voor de VZW. Met deze sleutels kunnen volgende deuren geopend worden : de voordeur, het poortje aan de schuine helling, de deuren van de refter, de polyzaal, de kleine berging naar de kelder toe, de eerste deur aan de oprit.

Voor de voorraadkast (gang) is er een speciale sleutel voorzien (afspreken met Robert).

-Sleutelwaarborg:  € 50 (bij verlies wordt werkelijke prijs aangerekend) , onmiddellijk aan Robert  of aan de directeur van de school te bezorgen (de sleutels worden niet doorgegeven).

 

Bereikbaarheid van de lokalen:

-Via de hoofdingang (Dorp 48),

-Via het bruine poortje met schoolembleem erop (hellend vlak voor rolstoelgebruikers).

Afsluiten van de lokalen :

De toegangen tot de school worden steeds correct afgesloten.

Gebruiksonkosten:

-Polyzaal IZOO:  € 15 indien de dranken aan de VZW aan consumptieprijs worden betaald.

€ 20 indien de dranken aan inkoopprijs  worden gerekend (winst voor de vereniging).

-Maandelijkse bestuursvergaderingen : gratis in de polyzaal. Gebruikers brengen zelf geen dranken mee.

-De prijzen worden als volgt vastgelegd:
-€50 indien de winst voor de vzw ( dranken aan normale consumptieprijzen van ’t café)

-€75 indien de winst voor de inrichter/vereniging ( dranken aan inkoopprijs)

-Voor commerciële of verkoopsactiviteiten bedraagt de prijs sowieso €75

-Gebruiksonkosten refter: € 40 / keuken: € 15 zonder gebruik van vaatwas en friteuse! met gebruik van beide +€60 (friteuse alleen: €40)

-De schooldirectie wordt steeds op de hoogte gebracht bij reservaties van keuken en refter.

Opruimen en reinigen:

Tijdig opruimen en reinigen van de lokalen en de toiletten. Steeds na de activiteit de gebruikte lokalen inspecteren. Denk eraan  dat er ’s anderendaags schoolactiviteiten kunnen zijn in alle lokalen. Alle gebruikte ruimtes dienen opgekuist te worden!

Wanneer de vloeren echt bevuild dient er gedweild te worden! Borstelschoon is dan onvoldoende.

Zet alle materialen op hun vaste plaats. Poetspersoneel van de school doet een paar keren per maand een poetsbeurt.

Algemene voorwaarden:

De gebruiksovereenkomst  voor refter en keuken geldt in principe enkel voor het gebruik van de lokalen,  NIET van het materiaal. Na bespreking kan dit mits goede afspraken i.v.m. opkuis van het gebruikte materiaal en gebruiksvergoeding!

Op het schoolterrein wordt NIET gerookt! De gebruiker voorziet asbakken  (of emmers met zand) aan de uitgangen voor de rokers! En zorgt dat deze terug weg worden gehaald!

-Bij het betreden van de lokalen zal de gebruiker nazien of alles in orde is en eventuele tekorten onmiddellijk melden aan Robert of zijn vervanger en/of de schooldirectie.

-SABAM blijft ten laste van de gebruiker die daarvoor zelf het nodige doet.

-Aan de muren van de lokalen mag op generlei wijze iets bevestigd worden .

-De VZW parochiale werken en VZW IZOO kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van privégoederen of goederen eigen aan de vereniging-gebruiker .

-De vereniging-gebruiker is verantwoordelijk voor de schade aan het gebouw of de infrastructuur of aan de toestellen.

– De afstandsbediening van de beamer ligt in een kastje in de polyzaal.  Het projectiescherm wordt met  een schakelaar bediend.

-De raamverduistering  wordt bediend met een elektrische schakelaar per raam.

– Bij verlaten van de ruimte steeds de WIFI uitschakelen om misbruik te vermijden.

– En…. de laatste doet het licht uit (met de zwarte knop gaan alle lichten uit)!

– Alle uitgangen én de toegangswegen buiten het gebouw moeten steeds vrij blijven voor eventuele
interventies van hulpdiensten.

– Een traiteur mag NIET met een bestelwagen op de speelplaats rijden voor toelevering of diensten. (Er kan gereden worden tot de parkeerplaatsen voor het kinderdagverblijf — het hek moet wel na toelevering terug gesloten worden zodat gebruikers niet vrij over het volledige schoolterrein kunnen!)
– Ter gelegenheid van Sinksenkermis mag het zaaltje én de speelplaats gebruikt worden door de verenigingen voor één of andere extra activiteit of als terras.

– De vereniging-gebruikers vermelden steeds op hun uitnodiging of andere propaganda de naam: polyzaal IZOO  op Dorp 48.

-Mogelijk om beamer te gebruiken d.m.v. aansluiting V.G.A. of door tussenstuk te gebruiken van VGA naar HDMI

-Afstandsbediening beamer(grijs) ligt onderaan het kastje van de radio.

-Beamer past zich automatisch aan bij activering.

-Scherm enkel te gebruiken bij VGA aansluiting.

-TIP: gebruik van persoonlijke pointer is aangewezen.

Goede afspraken maken goede vrienden!