Wij maken deel uit van de scholengemeenschap Rhode-Schelde met daarin:

VBS Oosterzele; VBS De Wegwijzer Balegem; VBS Sint-Denijs Kalken; VBS Sint-Macharius Laarne; VBS De Bloesem Moortsele – Landskouter;  VBS Scheldewindeke; VBS Scheppers Wetteren
Vrije Kleuterschool Spelewei Wetteren-ten-Ede; Vrije Lagere School Wetteren-ten-Ede

Visie binnen onze scholengemeenschap

Elke katholieke school beschikt over een eigentijds christelijk geïnspireerd pedagogisch project. Een schoolvisie die noodzakelijk is om richting en uitstraling te geven aan de totale schoolwerking.

Het is dan ook logisch dat een scholengemeenschap eveneens geënt wordt op een visie. Algauw werd de link gelegd met de Benedictijnse spiritualiteit. In de Regel van Benedictus vindt men heel wat waardevolle elementen die een meerwaarde kunnen betekenen voor onze scholengemeenschap.

 

Er was eens …

 

Er was eens een man die, samen met een aantal goede vrienden, het land rond trok. Die man kon heel mooie verhalen vertellen … verhalen met een duidelijke boodschap, levenswijsheden die tijd en ruimte overheersen … de mensen luisterden heel graag naar hem … volgden hem. Hij kreeg ook wel eens moeilijke vragen, maar steeds wist die man er een raak antwoord op te geven! Als men hem zo bijvoorbeeld vroeg: ‘Wie ben jij eigenlijk?’ antwoordde hij gewoon: ‘Kom en zie!’

Die man kon ook wel moe zijn … zo zat hij eens tegen een boom te rusten! Mensen kwamen langs met hun kinderen … zij wilden zo graag dat hun kinderen tot bij hem kwamen! Zijn volgelingen hielden hen tegen omdat hij te moe was … Maar die man hoorde als het ware de roep van die kinderen … ook hier sprak hij zo gewone woorden: ‘Laat de kinderen tot mij komen!’

Duidelijke taal!

 

Er is nu …

 

Indien elk van ons zich in de eigen opdracht of verantwoordelijkheid geroepen weet en duidelijk leeft met de ingesteldheid: ‘Laat de kinderen tot mij komen’ en als elk van ons zich optimaal inleeft in de wereld van die kinderen met hun uitnodiging: ‘Kom en zie’, dan hebben wij het juiste engagement om als echte volgeling van die grote man, Jezus, in onze eigen situatie, in onze eigen school, in onze scholengemeenschap, vanuit onze christelijke visie elk uniek kind te begeleiden in haar of zijn groei …

 

Dit ENGAGEMENT wordt versterkt door acht kerngedachten:

 

o   GROEI :
Wij geloven in de groei van elke leerling, leerkracht en medewerker met zijn talenten, waarop wij steeds proberen een positief antwoord te geven.

o   LUISTERBEREIDHEID :
Aandachtig luisteren en begrijpen vormen het begin van elk groeiproces. Luisteren is immers de andere geven wat een mens soms het meest ontbreekt: het geschenk van een warme aandacht en een innige genegenheid.

o   TIJD :
We gaan op zoek naar een gezond en haalbaar ritme om te groeien. We proberen de beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk kunnen invullen opdat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

o   ORDE :
Orde en regelmaat werken aanstekelijk, dragen bij tot een aangename schoolsfeer en geven zuurstof om te leren.

o   FLEXIBILITEIT :
Omgaan met verandering en diversiteit biedt kansen in het leven. Een positieve ingesteldheid is hiervoor een belangrijke basisvoorwaarde.

o   GASTVRIJHEID :
Onze warme gastvrijheid leidt tot respect voor iedereen. Pas wanneer wijzelf gastvrij zijn kunnen wij onze kinderen opvoeden tot persoonlijkheden die ook openstaan voor  iemand die bij hen aanklopt.

o   ZORG :

§  Het is de zorg om kinderen van uit hun eigen mogelijkheden te laten ontwikkelen als totale persoon.

§  De zorg is de dynamiek die een school ontwikkelt om kinderen die risico’s lopen in hun ontwikkeling, ook optimale groeikansen aan te reiken.

§  Die zorg vraagt van het team overleg en samenwerking onderling en met andere partners.

 

o   EIGENTIJDS

§  Het kind staat centraal

§  Onze scholengemeenschap, onze klas, onze klas zijn geen eilanden. Samen staan we sterk!

§  Dynamisch en deskundig om verwachtingen vanuit de maatschappij en overheid doordacht te verwezenlijken.

§  Aandacht voor de vele participanten

§  Onderwijs op maat van het individuele kind.

 

Werken aan de toekomst is een hele uitdaging!

Maar als je een houvast hebt, een goede fundering, een goed doordachte visie, dan biedt dit heel wat steun in gemakkelijke en moeilijke tijden! Daarom zijn wij ervan overtuigd dat we op basis van bovenstaande kerngedachten en ons christelijk engagement, wij onze scholengemeenschap kunnen uitbouwen waarin we samen kunnen werken aan kwaliteitsvol basisonderwijs!

Wij wensen u veel succes toe!