Wat zijn GraadKlassen ?
In onze wijkafdeling IBOE wordt gewerkt volgens het principe van graadklassen.

Dit wil zeggen dat 2 jaarklassen in het zelfde lokaal les krijgen en een heel jaar samen optrekken.

Zo hebben we 4 graadklassen :

 • Peuterklas en 1e kleuterklas
 • 2e en 3e kleuterklas
 • 1e en 2e leerjaar
 • 3e en 4e leerjaar

Ouders stellen zich soms vragen over de kwaliteit van graadklassen. Uit 64 internationale studies over leereffecten in graadklassen blijkt dat de leerprestaties van kinderen in graadklassen niet minder zijn. Integendeel sommige pedagogen verkiezen heel bewust voor het principe van graadklassen boven jaarklassen.

Wat zijn de voordelen?

 • Binnen een kleine groep hebben de leerlingen een veilig gevoel.
 • Conflicten en problemen komen sneller aan het licht, er wordt sneller op gereageerd.
 • De leerkracht kan kinderen in een kleine groep beter individueel begeleiden.
 • Leerkrachten en leerlingen hebben een nauwe band.
 • Kinderen zijn sociaal vaardiger in kleine, heterogene groepen : ze helpen elkaar, hebben aandacht voor elkaars probleem, durven hulp vragen.
 • Kinderen leren zelfstandig werken en werken actief.
 • Door zelfontdekkend leren, ontwikkelen kinderen oplossingsmethoden.
 • Zwakke leerlingen kunnen de leerstof tweemaal horen.
 • Sterke leerlingen krijgen verdiepingsleerstof.