Wat zijn Graadklassen ?
In onze wijkafdeling IBOE wordt al jaren gewerkt volgens het principe van graadklassen.

Dit wil zeggen dat 2 jaarklassen in het zelfde lokaal les krijgen en een heel jaar samen optrekken.

Ook op De Appelaar zitten de 1ste en 2de graad de helft van de tijd samen.

Ouders stellen zich soms vragen over de kwaliteit van graadklassen. Uit 64 internationale studies over leereffecten in graadklassen blijkt dat de leerprestaties van kinderen in graadklassen niet minder zijn. Integendeel sommige pedagogen verkiezen heel bewust voor het principe van graadklassen boven jaarklassen.

Wat zijn de voordelen?

  • Kinderen zijn sociaal vaardiger : ze helpen elkaar, hebben aandacht voor elkaars probleem, durven hulp vragen.
  • Kinderen leren zelfstandig werken en werken actief.
  • Door zelfontdekkend leren, ontwikkelen kinderen oplossingsmethoden.
  • Leerlingen kunnen de leerstof tweemaal horen.
  • Sterke leerlingen krijgen verdiepingsleerstof tijdens zelfstandig werk.