Pistache à l’école 
We willen kinderen op vroege leeftijd reeds (vanaf 2e kleuterklas) op een prettige, speelse manier in contact brengen met de Franse taal.

Bij de aanvang is horen van de Franse taal het belangrijkste, de kinderen krijgen volop de kans de nieuwe klanken te horen.

Door de context begrijpen ze ook in grote lijnen wat er wordt gebracht.

Het al vroeg aanleren van een tweede taal schept gunstige voorwaarden voor het aanleren van vreemde talen op latere leeftijd.

pistache2pistache1

 
Taalsensibilisering en taalinitiatie in een vreemde taal zijn positief voor het ontwikkelen van het algemene taalgevoel van een kind

en hebben ook een positieve invloed op de ontwikkeling van de moedertaal.

Voor dit alles gebruiken we de methode ‘ Pistache à l’école’.

Liedjes worden aangeleerd, verhaaltjes worden gelezen,…

Niets moet, alles mag en het is altijd prettig met Pistache !

pistache4a pistache5a pistache3