Leesouders

 

 

De Appelaar:

Elke dinsdag tussen 15.10 u en 15.45u krijgen de leerlingen de kans om het ‘correct en vlot lezen’ te oefenen. De kinderen van het 2de en derde leerjaar lezen individueel volgens hun leesniveau. Op een ontspannen manier wordt er beurtelings naar de kinderen geluisterd en gecorrigeerd waar nodig door de leesouders . De klemtoon ligt niet enkel meer op het technisch lezen maar eveneens op het begrijpend lezen en het mondelinge taalgebruik! Zowel de kinderen als de lees(groot)ouders beleven wekelijks een halfuurtje leesplezier! De kinderen vinden het best leuk te kunnen oefenen met de mama, papa of grootouder van hun klas- en/of schoolgenoot. Als ouder voel je je veel meer betrokken bij het schoolgebeuren van je eigen kinderen. Het is aangenaam de kinderen te zien vorderen. Zeker als je ze dan terugziet in een hoger leesniveau en ze opnieuw kunt vooruithelpen. Als leesouder leer je ook de vriendjes van je eigen kinderen beter kennen, tevens is het een prima gelegenheid om andere ouders te ontmoeten.

Vanaf maart komen daar dan ook de kinderen van het 1ste leerjaar bij. Hier worden de kinderen verdeeld in kleine leesgroepjes verdeeld op hun leesniveau. Op een ontspannen manier wordt er beurtelings naar elkaar geluisterd, gelezen en gecorrigeerd. De klemtoon in de groepjes ligt niet enkel meer op het technisch lezen maar eveneens op het begrijpend lezen en het mondelinge taalgebruik.

IBOE:

Elke woensdag tussen 8.45u en 9.15u krijgen de leerlingen de kans om het ‘correct en vlot lezen’ te oefenen. De kinderen worden in kleine groepjes verdeeld volgens hun leesniveau. Omdat we niet zoveel leesouders hebben lezen de kinderen per 2.Op een ontspannen manier wordt er beurtelings naar elkaar geluisterd, gelezen en gecorrigeerd. De klemtoon in de groepjes ligt niet enkel meer op het technisch lezen maar eveneens op het begrijpend lezen en het mondelinge taalgebruik!Zowel de kinderen als de lees(groot)ouders beleven wekelijks een halfuurtje leesplezier! De kinderen vinden het best leuk te kunnen oefenen met de mama, papa of grootouder van hun klas- en/of schoolgenoot. Als ouder voel je je veel meer betrokken bij het schoolgebeuren van je eigen kinderen. Het is aangenaam de kinderen te zien vorderen. Zeker als je ze dan terugziet in een hoger leesniveau en ze opnieuw kunt vooruithelpen. Als leesouder leer je ook de vriendjes van je eigen kinderen beter kennen, tevens is het een prima gelegenheid om andere ouders te ontmoeten.

De gloednieuwe leesboekjes handelen over actuele onderwerpen, wat de aandacht bij de leerlingen verscherpt en al vlug de dialoog op gang brengt in de groep. Niet alleen de leesoefening is van belang, maar ook het bijleren!