Directeur:                                                      Dhr. Raemaekers  Joris

   directie@vrijebasisschooloosterzele.be

Zorgcoördinator:                                       Hilke Moens                    zorgco@vrijebasisschooloosterzele.be

ICT-coördinator:                                         Corneel De Grieve             ict@vrijebasisschooloosterzele.be

Administratieve medewerkers:            Mevr. Anne Van Caelenberg      secretariaat2@vrijebasisschooloosterzele.be

                                                                           en Mevr. Inge Janssens               secretariaat@vrijebasisschooloosterzele.be

 

DORP:

K1: juf Lydia De Mil             lydia.de.mil@vrijebasisschooloosterzele.be     + juf Anneleen Van Caekenberghe              anneleen.van.caekenberghe@vrijebasisschooloosterzele.be

K2/K3 : juf Annemie Dammekens         annemie.dammekens@vrijebasisschooloosterzele.be + juf Jasmijn De Cock       jasmijn.de.cock@vrijebasisschooloosterzele.be 

1L: VM:  juf Nathalie Van Der Sijpt         nathalie.van.der.sijpt@vrijebasisschooloosterzele.be   en NM: juf Els Leus

2L: juf Els Leus                els.leus@vrijebasisschooloosterzele.be         

3L: juf Hilke Moens        hilke.moens@vrijebasisschooloosterzele.be 

4L: juf Claudine Botte    claudine.botte@vrijebasisschooloosterzele.be

5L: juf Amber Librecht       amber.librecht@vrijebasisschooloosterzele.be

6L: juf Heidi Verleyen                       heidi.verleyen@vrijebasisschooloosterzele.be

LO:   meester Wim Piens           wim.piens@vrijebasisschooloosterzele.be       

LO: kleuterturnen: K2/3: meester Wim      en K1: meester Robin Maes  

 

ANKER:

KA1:   juf Kristine Van Caelenberg           kristine.van.caelenberg@vrijebasisschooloosterzele.be

KA2/3:  juf Hilde Stevens               hilde.stevens@vrijebasisschooloosterzele.be   

bijgestaan op woensdag en vrijdag door kinderverzorgster Christine Roelandt

LO: kleuterturnen: meester Robin

 

IBOE GIJZENZELE:

KG1: juf Marijke Vandenberge          marijke.van.den.berge@vrijebsisschooloosterzele.be   + op vrijdag: juf Elke 

KG2/3: juf Lieve Jansegers                lieve.jansegers@vrijebasisschooloosterzele.be   en juf Elke De Clercq      elke.de.clercq@vrijebasisschooloosterzele.be

1/2LG: juf Wendy De smet                 wendy.de.smet@vrijebasisschooloosterzele.be      

3/4LG: juf Katelijne Serbruyns         katelijne.serbruyns@vrijebasisschooloosterzele.be  + op maandag: Hanne Verbaere hanne_verbaere@hotmail.com

LO: meester Wim Piens

LO: kleuterturnen: juf Elke

kinderverzorgster : Christine Roelandt       christine.roelandt@vrijebasisschooloosterzele.be

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het beleid en zorgt voor een goed verloop van het onderwijs.

X = raad van bestuur

Regine Henau Voorzitter   X
Hilde Verniers financieel adviseur  X
Erna De Backer secretaris  X
Mathieu Lagaet Juridisch adviseur  X
Martin De Gusseme Adviseur personeelsaangelegenheden  X
Piet Verstraete technisch adviseur  X
Dirk Everaert verantwoordelijk voor o.a. de PR X
Eddy Van Dorpe    
Pascal Fermon  
Helmuth Pursch    
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Schoolraad

Is het officiële participatieorgaan in de school. De schoolraad informeert en adviseert.  

De schoolraad is als volgt samengesteld:

3 leerkrachten, 3 ouders, 3 personen uit de lokale gemeenschap (1 per afdeling)

Vanaf april 2021: juf Hilke, juf Lieve, juf Kristine, Eva Engels, Nadia Van Cauwenberghe, Lieven Degroote,  Claudine De Wulf, Annie Beeckman, …

De directie heeft het mandaat het schoolbestuur te vertegenwoordigen en geeft de adviezen van de schoolraad door.

Ouderraad

Een ouderraad is een orgaan waar ouders onderling overleggen over aspecten uit de school die hen aanbelangen. Elke ouder met een kind in een basisschool kan zich voor deze ouderraad verkiesbaar stellen en is ook kiesgerechtigd. Een van de taken is ook ondersteuning bieden aan de ouders die in de schoolraad zetelen.

De ouderraad  Dorp en Anker is als volgt samengesteld:                                   

e-mailadres: ouderraad.appelaar.anker@gmail.com

Sabine De Deyn (voorzitter)

Filip Bockstaele (ondervoorzitter)

Caroline Timmerman (penningmeester)

Eva Engels (secretaris)

Ellen Verspeeten

Nathalie De Waele

Greet Moens

Stephanie Devestel

Nadia Van Cauwenberghe

 

De ouderraad  Gijzenzele is als volgt samengesteld:

Voorzitter:  Sleeuwagen Ellen (mama van Rémy en Elonie)

0496- 98 46 29   ellen.sleeuwagen@telenet.be

Schatbewaarder: Magerman Inge (mama van Noé)

0478-32 45 71   inge.magerman@arcelormittal.com

Secretaris: Van Bever Eline (mama van Tuur)

0485-37 28 04   eline.van.bever1@telenet.be

Leden:

Bekaert Nele

0474-41 64 85    nelebekaert@hotmail.com

Schatteman Ellen

0474-64 20 58   ellen.schatteman@hotmail.com

Vandekerckvoorde Nathan

0496-26 82 03    nathan.vandekerckvoorde@gmail.com

Van Durme Nele

0474-26 78 50    nelevandurme@hotmail.com

Temmerman Jolien

0485-74 97 88    jolien.temmerman@wgkovl.be

De Sutter Mieke

0470-90 14 11    miekedesutter@telenet.be

Mommaerts Karlien

0474-44 02 15    karlien.mommaerts@gmail.com

Goens Sofie

0494-91 10 34    sofkeg@hotmail.com

Bekaert Tineke

0478-77 52 86    tineke.bekaert@honda-eu.com

Raman Evelyn

0494-89 62 23    evelyn.raman@telenet.be

Degroote Lieven

0474-74 97 08    lievendegroote@hotmail.com

Thomas De Witte

0498-35 80 57     thomas.dewitte@hotmail.com

 

Personeel

Onderhoud Buschauffeur Begeleidsters van de opvang Middagtoezicht
Gwen De Vreese                      Ingeborg Waeytens

Oscar Callaert

 

Ides Goossens DORP: Ochtend:   Ineke Van den Haezevelde                                                       Avond: Laurence Lateur  en Daisy L

ANKER: ochtend: Daisy Laloyaux

IBOE: Ingeborg Waeytens  

Vrijwilligers:

DORP: Carmijn Troch, Laurence Lateur, Vicky Janssens    

ANKER:  Tanja Beyaert  

IBOE: Anita de Clercq   

Helpende handen:

in Dorp: begeleid werker: Jan Diependaele