Directeur:                                                      Dhr. Raemaekers  Joris

   directie@vrijebasisschooloosterzele.be

Zorgcoördinator:                                       Hilke Moens                    zorgco@vrijebasisschooloosterzele.be

ICT-coördinator:                                         Corneel De Grieve             ict@vrijebasisschooloosterzele.be

Administratieve medewerkers:            Mevr. Anne Van Caelenberg      secretariaat2@vrijebasisschooloosterzele.be

                                                                           en Mevr. Karina De Pauw               secretariaat@vrijebasisschooloosterzele.be

DORP:

K1: juf Annemie Dammekens    annemie.dammekens@vrijebasisschooloosterzele.be + juf Kimmie Van Tricht     kimmie.van.tricht@vrijebasisschooloosterzele.be+ juf Jasmijn De Cock     jasmijn.de.cock@vrijebasisschooloosterzele.be

K2/K3 : juf Lydia De Mil             lydia.de.mil@vrijebasisschooloosterzele.be     + juf Anneleen Van Caekenberghe              anneleen.van.caekenberghe@vrijebasisschooloosterzele.be

1L: ma-,di-, do- en vrVM:  juf Nathalie Van Der Sijpt         nathalie.van.der.sijpt@vrijebasisschooloosterzele.be   op woensdag en alle namiddagen: juf Elke Sonck    elke.sonck@vrijebasisschooloosterzele.be  

2L: ma-,di-, do- en vrVM: juf Els Leus       els.leus@vrijebasisschooloosterzele.be         op woensdag en alle namiddagen: juf Elke Sonck    elke.sonck@vrijebasisschooloosterzele.be  

3L: di-, woe- do- en vrVM: juf Hilke Moens        hilke.moens@vrijebasisschooloosterzele.be  op maandag en de namiddagen sluit 3L aan bij 4L

4L: juf Tanja De Gussemé     tanja.de.gusseme@vrijebasisschooloosterzele.be

5L: juf Amber Librecht       amber.librecht@vrijebasisschooloosterzele.be

6L: juf Heidi Verleyen                       heidi.verleyen@vrijebasisschooloosterzele.be

LO:   meester Wim Piens           wim.piens@vrijebasisschooloosterzele.be       

ANKER:

KA1:   juf Kristine Van Caelenberg           kristine.van.caelenberg@vrijebasisschooloosterzele.be         + juf Kimmie Van Tricht      kimmie.van.tricht@vrijebasisschooloosterzele.be 

KA2/3:  juf Hilde Stevens               hilde.stevens@vrijebasisschooloosterzele.be   

bijgestaan op woensdag en vrijdag door kinderverzorgster Els Verliefde     

 

IBOE GIJZENZELE:

KG1: juf Marijke Vandenberge          marijke.van.den.berge@vrijebsisschooloosterzele.be   + op vrijdag: juf Elke 

KG2/3: juf Lieve Jansegers                lieve.jansegers@vrijebasisschooloosterzele.be   en juf Elke De Clercq      elke.de.clercq@vrijebasisschooloosterzele.be

1/2LG: juf Wendy De smet                 wendy.de.smet@vrijebasisschooloosterzele.be      

3/4LG: juf Katelijne Serbruyns         katelijne.serbruyns@vrijebasisschooloosterzele.be  + juf Eline D’Hont eline.dhont@vrijebasisschooloosterzele.be

LO lager: meester Wim Piens    wim.piens@vrijebasisschooloosterzele.be 

LO: kleuterturnen: juf Elke

kinderverzorgster : Els Verliefde   

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het beleid en zorgt voor een goed verloop van het onderwijs.

X = raad van bestuur

Regine Henau Voorzitter   X
Hilde Verniers financieel adviseur  X
Erna De Backer secretaris  X
Mathieu Lagaet Juridisch adviseur  X
Martin De Gusseme Adviseur infrastructuur en contracten  X
Piet Verstraeten technisch adviseur  X
Dirk Everaert Adviseur personeel en PR X
Eddy Van Dorpe    
Pascal Fermon  
   
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

Schoolraad

Is het officiële participatieorgaan in de school. De schoolraad informeert en adviseert.  

De schoolraad is als volgt samengesteld:

3 leerkrachten, 3 ouders, 3 personen uit de lokale gemeenschap (1 per afdeling)

Vanaf april 2021: juf Hilke, juf Lieve, juf Kristine, Ellen Verspeeten, Lieven Degroote,  An-Sofie Vandenberghe, Claudine De Wulf, Annie Beeckman of  Helena De Muynck, Nadia Van Cauwenberghe

De directie heeft het mandaat het schoolbestuur te vertegenwoordigen en geeft de adviezen van de schoolraad door.

Ouderraad

Een ouderraad is een orgaan waar ouders onderling overleggen over aspecten uit de school die hen aanbelangen. Elke ouder met een kind in een basisschool kan zich voor deze ouderraad verkiesbaar stellen en is ook kiesgerechtigd. Een van de taken is ook ondersteuning bieden aan de ouders die in de schoolraad zetelen.

De ouderraad  Dorp en Anker is als volgt samengesteld:                                   

e-mailadres: ouderraad.appelaar.anker@gmail.com

Filip Bockstaele (voorzitter)

Stephanie Devestel (ondervoorzitter)

Eva Engels (secretaris)

Ellen Verspeeten

Dimitri Mevensen

Greet Moens

Nadia Van Cauwenberghe (penningmeester)

Nathalie De Waele

Tineke Bekaert

Jolien Temmerman

Ellen Schatteman

 

De ouderraad  Gijzenzele is als volgt samengesteld:

e-mailadres: ouderraad.iboe@gmail.com

Voorzitter Vijle Kim
Ondervoorzitter Degroote Lieven
Schatbewaarder Tavernier Veronique
Secretaris Van Bever Eline
Leden Vandekerckvoorde Nathan
Van Durme Nele
De Sutter Mieke
Mommaerts Karlien
Goens Sofie
De Witte Thomas
De Pryck Ellen
Bultinck Sarah
Geerts Wendy
Kestens Katrien
Loncke Karen
Raes Wendy
Leyre Marlies
Sas Aurélie
Depelsmacker Robin
Verbanck Gert
Ghaye Charlotte
De Potter Ester
Vrombaut Karen

Personeel

Onderhoud Buschauffeurs Begeleidsters van de opvang Middagtoezicht
Gwen De Vreese                      

Oscar Callaert

vrijwilliger: Annie Van Durme

en nog enkele vrijwilligers die af en toe helpen met het groenonderhoud en andere klussen

Wim Piens

Piet Verstraeten

DORP: Ochtend:   Laura Steyaert

Avond: Laurence Lateur  en ?

ANKER: ochtend: Marleen avond: Tanja

IBOE: Ingeborg Waeytens  

Vrijwilligers:

DORP: Carmijn Troch, Laurence Lateur    

ANKER:  Tanja Beyaert  

IBOE: Annie Van Durme + Annie Beeckman + Anita de Clercq + Martine

Helpende handen:

in Dorp: begeleid werker: Jan Diependaele