Onze samenwerking met het CLB

Bij het werken aan gunstige ontwikkelingskansen bij de studie en om de lichamelijke en psycho-sociale groei optimaal te laten verlopen kan de school een beroep doen op het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Onze school wordt begeleid door het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Zuid-Oost-Vlaanderen vestiging Zottegem – Kastanjelaan 8 – 9620 Zottegem – Tel: 09 361 14 01 

onthaal:
Psycho Pedagogisch Consulent/Werker: Lynn Bekaert

Meer info over het CLB vind je ook hier:

www.vclbzov.be  (Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen)