Wat is een kijkdag?

Een vooraf afgesproken dag waar je kan kennismaken met de klas en de school.
De juf geeft uitleg over de werking in de klas en beantwoordt vragen van de ouders.
De kleuter kan op dat moment ingeschreven worden.
Indien u zich niet kan vrijmaken op ondervermelde data neemt dan gerust contact op met de school
voor een verdere afspraak. Appelaar: 09 362 65 98  Iboe :Tel 09 362 75 10. Anker: 09 362 95 45 Van harte welkom !

INSTAPDATA!

Wettelijke verplichtingen en leefregels:
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, reispas, SIS-kaart …)
Kleuters mogen pas ingeschreven worden vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn.
Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar, worden pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving, ofwel:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • op 1 februari
  • de maandag na O.L.H.Hemelvaart
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op de instapdatum, worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten. Voor de instapdatum mag de peuter NIET in de school aanwezig zijn, zelfs niet op proef, ook al heeft hij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden overschreden.