Hoe inschrijven?

Op openklasdagen of na een afspraak kan u steeds inschrijven. Instappers kunnen al in het schooljaar voor ze starten ingeschreven worden. Een afspraak kan je maken met een van de juffen, het secretariaat of de directeur (0497536540).

Onze klasdag

De lesuren lopen van 8u45 tot 11u50 met een pauze van 15 minuten (om 10u25). Na de middagpauze hervatten de lessen om 13u10 en eindigen om 15u55.
Er is een pauze om 14u25 (op vrijdag om 14u).
Op vrijdag eindigen de lessen om 15u05.

Middagtoezicht

In afspraak met alle Oosterzeelse scholen wordt er per middag een bijdrage gevraagd. Mogen we vragen dat de kinderen die ’s middags naar huis gaan, zeker niet terugkeren vóór 12u55.
Voor kinderen die vroeger aanwezig zijn op school, wordt er een middagtoezicht aangerekend!

Voor-en naschoolse opvang

Er is op al onze afdelingen opvang vanaf 7u ’s morgens en ’s avonds tot 18u (op woensdag is er opvang tot 18u in de buitenschoolse opvang in de gemeenteschool op de Geraardsbergsesteenweg)De opvang is betalend, behalve een kwartier voor en na het einde van de lessen.

Oudercontacten

Oudercontacten zijn heel belangrijk. Ze zijn vooral efficiënt tijdens het schooljaar, omdat de relatie leerkracht – ouders een zaak is van elke dag.
Het is precies gedurende deze 10 maanden dat er concrete afspraken kunnen gemaakt worden. Dat is niet zo tijdens de grote vakantie. Er is vakantiestemming en de hoofdbedoeling blijkt leerlingen werven! Wij hechten daarom meer waarde aan de mogelijkheden tijdens het schooljaar. In sommige gevallen zal de leerkracht dan ook zelf contact opnemen met de ouders.
Indien ouders oordelen dat zij dringend de directie of klastitularis, zorgcoördinator of een ander teamlid willen spreken, kunnen zij steeds contact opnemen met de school (zie telefoonnummers).

 

Voorziene oudercontacten

open schooldag: steeds in de laatste week van augustus van 17u tot 19u; leerplanavond: half september; individuele oudercontacten:

  • in oktober,
  • in februari (na de leerlingvolgtesten), voor de zesdes in maart (de week voor de paasvakantie)
  • in juni drie mogelijkheden:
  • “Geen nieuws is goed nieuws”, Wanneer wij vermoeden dat er onvoldoende garanties zijn om het volgende leerjaar aan te vatten, nodigen wij de ouders uit voor een gesprek.
  • Huisbezoeken op aanvraag door de ouders.
  • De mogelijkheid bestaat steeds om zelf een oudercontact aan te vragen. Neem hiertoe contact met de school of leerkracht. );

Andere momenten: occasionele klasavonden, schoolfeesten of schooloptredens, receptie na school (ter gelegenheid van bvb kerst of nieuwjaar), opendeurdag e.d.